Opvoeding

Opvoeding

De basis: het belang van huiselijke opvoeding

Als het op opvoeding aankomt, is de eerste plaats waar kinderen leren, groeien en vorm krijgen hun thuis. De huiselijke opvoeding legt de basis voor hun gedrag, waarden en normen. Thuis leren kinderen hun eerste woorden, ontwikkelen ze hun persoonlijkheid en leren ze hoe ze met anderen om moeten gaan. Dit alles wordt sterk beïnvloed […]

Read More